Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Bribery 2023 After 768px1


Την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η διαδικτυακή ημερίδα - webinar που διοργάνωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), σε συνεργασία με τη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών, με θέμα:

«Η σύμβαση του ΟΟΣΑ για τη Δωροδοκία Αλλοδαπών Δημοσίων Λειτουργών στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Συναλλαγές (Foreign Bribery) και η πρόσφατη αξιολόγηση της Ελλάδας».

Κατά τη διάρκεια του webinar παρουσιάστηκαν οι προβλέψεις της Σύμβασης καθώς και οι συστάσεις που απευθύνθηκαν στη χώρα μας κατά την πρόσφατη αξιολόγησή της από τον ΟΟΣΑ. Επιπλέον, εκπρόσωποι της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και των δικαστικών αρχών αναφέρθηκαν στην εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης για τη δωροδοκία αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές και τη σημασία τους για την ενίσχυση της δημόσιας ακεραιότητας και την υγιή ανάπτυξη της εξαγωγικής επιχειρηματικότητας.


Δελτίο Τύπου


  Άρθρο Ανακοίνωσης της Εκδήλωσης


Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη το webinar στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://youtu.be/W8X8sKLgpz4


Παρουσιάσεις εισηγητών 


Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας (YouTube) & στο Newsletter της Αρχής, ώστε να ενημερώνεστε για τις μελλοντικές μας εκδηλώσεις.


Σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων

Το συγκεκριμένο υλικό (βίντεο & παρουσιάσεις) στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων των πλάνων, των κειμένων, των γραφημάτων, της διάταξης και του σχεδιασμού, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) και προστατεύεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις εθνικής, ευρωπαϊκής ή διεθνούς νομοθεσίας. Διατίθεται ελεύθερα στο κοινό για κάθε σύννομη χρήση, ιδίως όταν αυτή αποβλέπει στην επιμόρφωση και στην προώθηση της διαφάνειας και της ακεραιότητας, με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση αναπαραγωγής και οποιασδήποτε χρήσης του περιεχομένου της έκδοσης, είτε στο σύνολό του, είτε τμηματικά, θα συνοδεύεται απαραίτητα από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του, ήτοι την Ε.Α.Δ., με τρόπο ακριβή, σαφή και μη παραπλανητικό. Το συγκεκριμένο υλικό (βίντεο & παρουσιάσεις) δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ούτε και να αποτελέσει αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης. Η ΕΑΔ ως αποκλειστικός και μοναδικός κύριος της εν λόγω έκδοσης δύναται κατά την κρίση της να προβαίνει σε αλλαγές του περιεχομένου αυτού, χωρίς σχετική ειδοποίηση.

Για οποιοδήποτε ερώτημα που άπτεται της πνευματικής ιδιοκτησίας της Ε.Α.Δ. επί του συγκεκριμένο υλικού (βίντεο & παρουσιάσεις), μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γενική Διεύθυνση Εyαισθητοποίησης & Δράσεων με την Κοινωνία της ΕΑΔ στο: gde@aead.gr