Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

XM EOX Webinar After 768px1


Την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Webinar με θέμα: «Η συμβολή των EEA- Grants (ΧΜ-ΕΟΧ) στην αποτελεσματική εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας». Το webinar διοργάνωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), ως φορέας υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση του Πλαισίου για την Ακεραιότητα, τη Διαφάνεια και την Καταπολέμηση της Διαφθοράς», η οποία χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια» των EEA Grants - Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ - ΕΟΧ) 2014-2021.


 Περισσότερες πληροφορίες για το webinar θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Webinar: «Η συμβολή των EEA- Grants (ΧΜ-ΕΟΧ) στην αποτελεσματική εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας» (Υλικό & Video)