Επιλέξτε τη γλώσσα σας

XM EOX Webinar After 768px1


Την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Webinar με θέμα: «Η συμβολή των EEA- Grants (ΧΜ-ΕΟΧ) στην αποτελεσματική εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας». Το webinar διοργάνωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), ως φορέας υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση του Πλαισίου για την Ακεραιότητα, τη Διαφάνεια και την Καταπολέμηση της Διαφθοράς», η οποία χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια» των EEA Grants - Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ - ΕΟΧ) 2014-2021.

Περισσότερα από 170 στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είχαν την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν και να ενημερωθούν σχετικά με το  Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕΟΧ, τη συμβολή του στην ενίσχυση της διαφάνειας και στο Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας.

Το webinar αποτέλεσε την εναρκτήρια εκδήλωση δημοσιότητας της Πράξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό για την εφαρμογή των EEA Grants, το εγχειρίδιο επικοινωνίας και δημοσιότητας και την Επικοινωνιακή του Εθνικού Σημείου Επαφής (ΕΣΕ) και έχει ως στόχο την παρουσίαση της συμβολής της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας για μια πράσινη, ανταγωνιστική Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς.


Άρθρο Ανακοίνωσης της Εκδήλωσης


Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρο το webinar στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?v=-VtFrK7avS0


Παρουσιάσεις εισηγητών 

  • Ανδρέας Αττάλογλου, Προϊστάμενος Μονάδας Β2 - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027»
  • Μαρία Κωνσταντινίδου, Οικονομική Επιθεωρήτρια, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας, EΑΔ
  • Πελαγία Πατσουλέ, Αναλύτρια Πολιτικών Ακεραιότητας, Τμήμα Καταπολέμησης της Διαφθοράς και Ακεραιότητας στην Κυβέρνηση, Διεύθυνση Δημόσιας Διακυβέρνησης, ΟΟΣΑ

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας (YouTube) & στο Newsletter της Αρχής, ώστε να ενημερώνεστε για τις μελλοντικές μας εκδηλώσεις.


Σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων

Το συγκεκριμένο υλικό (βίντεο & παρουσιάσεις) στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων των πλάνων, των κειμένων, των γραφημάτων, της διάταξης και του σχεδιασμού, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) και προστατεύεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις εθνικής, ευρωπαϊκής ή διεθνούς νομοθεσίας. Διατίθεται ελεύθερα στο κοινό για κάθε σύννομη χρήση, ιδίως όταν αυτή αποβλέπει στην επιμόρφωση και στην προώθηση της διαφάνειας και της ακεραιότητας, με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση αναπαραγωγής και οποιασδήποτε χρήσης του περιεχομένου της έκδοσης, είτε στο σύνολό του, είτε τμηματικά, θα συνοδεύεται απαραίτητα από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του, ήτοι την Ε.Α.Δ., με τρόπο ακριβή, σαφή και μη παραπλανητικό. Το συγκεκριμένο υλικό (βίντεο & παρουσιάσεις) δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ούτε και να αποτελέσει αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης. Η ΕΑΔ ως αποκλειστικός και μοναδικός κύριος της εν λόγω έκδοσης δύναται κατά την κρίση της να προβαίνει σε αλλαγές του περιεχομένου αυτού, χωρίς σχετική ειδοποίηση.

Για οποιοδήποτε ερώτημα που άπτεται της πνευματικής ιδιοκτησίας της Ε.Α.Δ. επί του συγκεκριμένο υλικού (βίντεο & παρουσιάσεις), μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γενική Διεύθυνση Εyαισθητοποίησης & Δράσεων με την Κοινωνία της ΕΑΔ στο: gde@aead.gr