Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

 Webinar 7 10 AFTER 768px 1


Την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023 πραγματοποιήθηκε το 7ο διαδικτυακό ενημερωτικό Webinar από τη σειρά των 10 θεματικών διαδικτυακών σεμιναρίων υπό τον τίτλο «Η Συμβολή του Ελεγκτικού Έργου της Ε.Α.Δ. στην Κοινωνία» με θέμα την προβολή του έργου του Τομέα Δομημένου Περιβάλλοντος & Χωροταξίας.

Περισσότερα από 200 στελέχη του δημόσιου τομέα είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις εργασίες του webinar. Κατά τη διάρκειά του δόθηκε το έναυσμα να γίνει ένας γόνιμος και εποικοδομητικός διάλογος, να ανταλλαχθούν χρήσιμες απόψεις και να ενημερωθούμε όλοι για τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και καλούνται να επιλύσουν οι φορείς της δημόσιας διοίκησης σε σχέση με το ακανθώδες θέμα του δομημένου περιβάλλοντος και της χωροταξίας.

Κάθε φορέας που εκπροσωπήθηκε στην ημερίδα ανέπτυξε το έργο και τα πεπραγμένα του σε σχέση με το αντικείμενο του webinar. Από πλευράς ΓΓ Εμπορίου αναφέρθηκαν οι ενέργειες για την τροποποίηση της νομοθεσίας σε σχέση με την αδειοδότηση και πιστοποίηση ειδικών δραστηριοτήτων, από πλευράς ΤΕΕ η παρουσίαση των ψηφιακών υπηρεσιών προς τον τεχνικό κόσμο και την ελληνική οικονομία (ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, e-adeies, σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων κατασκευών, ενιαίος ψηφιακός χάρτης, εθνικό μητρώο υποδομών, πρόγραμμα εκπόνησης Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων, ψηφιοποίηση αρχείων πολεοδομικής πληροφορίας κλπ.) και από πλευράς ΟΑΣΠ το έργο του Οργανισμού, η συμβολή του στην αντιμετώπιση κινδύνων από φυσικά φαινόμενα και στον προσεισμικό έλεγχο των κτιρίων δημοσίου ενδιαφέροντος.


Άρθρο Ανακοίνωσης της Εκδήλωσης


Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολοκληρό το webinar στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?v=Q1sYM-SJDrE


 Παρουσιάσεις εισηγητών 

  • Ειρήνη Εκίζανα, Προϊσταμένη Τομέα Δομημένου Περιβάλλοντος & Χωροταξίας, ΕΑΔ
  • Αλεξάνδρα Μπίτσικα, Προϊσταμένη Υποτομέα Χωροταξίας, ΕΑΔ
  • Γεωργία Κοτίνη, Γενική Διευθύντρια Χωρικού Σχεδιασμού και αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
  • Δρ. Νίκος Παναγιωτόπουλος, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
  • Κλαίρη Δήμα, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
  • Δρ. Ευαγγελία Πέλλη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αντισεισμικού Σχεδιασμού, Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας (YouTube) & στο Newsletter της Αρχής, ώστε να ενημερώνεστε για τις μελλοντικές μας εκδηλώσεις.


Σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων

Το συγκεκριμένο υλικό (βίντεο & παρουσιάσεις) στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων των πλάνων, των κειμένων, των γραφημάτων, της διάταξης και του σχεδιασμού, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) και προστατεύεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις εθνικής, ευρωπαϊκής ή διεθνούς νομοθεσίας. Διατίθεται ελεύθερα στο κοινό για κάθε σύννομη χρήση, ιδίως όταν αυτή αποβλέπει στην επιμόρφωση και στην προώθηση της διαφάνειας και της ακεραιότητας, με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση αναπαραγωγής και οποιασδήποτε χρήσης του περιεχομένου της έκδοσης, είτε στο σύνολό του, είτε τμηματικά, θα συνοδεύεται απαραίτητα από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του, ήτοι την Ε.Α.Δ., με τρόπο ακριβή, σαφή και μη παραπλανητικό. Το συγκεκριμένο υλικό (βίντεο & παρουσιάσεις) δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ούτε και να αποτελέσει αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης. Η ΕΑΔ ως αποκλειστικός και μοναδικός κύριος της εν λόγω έκδοσης δύναται κατά την κρίση της να προβαίνει σε αλλαγές του περιεχομένου αυτού, χωρίς σχετική ειδοποίηση.

Για οποιοδήποτε ερώτημα που άπτεται της πνευματικής ιδιοκτησίας της Ε.Α.Δ. επί του συγκεκριμένο υλικού (βίντεο & παρουσιάσεις), μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γενική Διεύθυνση Εyαισθητοποίησης & Δράσεων με την Κοινωνία της ΕΑΔ στο: gde@aead.gr