Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Webinar 13 AFTER 768px 1


Την 26η Σεπτεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το 13ο webinar από τη σειρά των 16 θεματικών διαδικτυακών σεμιναρίων με τίτλο "Η Συμβολή του Ελεγκτικού Έργου της Ε.Α.Δ. στην Κοινωνία". Το θέμα του εν λόγω webinar ήταν η παρουσίαση του έργου της Περιφερειακής Υπηρεσίας Σερρών και του κοινωνικού αντικτύπου του.

Περισσότερα από 150 στελέχη του δημόσιου τομέα είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το webinar και να ενημερωθούν σχετικά με το πολυεπίπεδο έργο και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα στελέχη της Περιφερειακής Υπηρεσίας Σερρών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Επίσης παρουσιάστηκαν οι ευκαιρίες που ανακύπτουν μέσα από τις συνέργειες με άλλες υπηρεσίες, φορείς ή ελεγκτικές αρχές.


 Άρθρο Ανακοίνωσης της Εκδήλωσης


Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρο το webinar στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?v=YpYvl4HrA8s


Παρουσιάσεις εισηγητών  


Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας (YouTube) & στο Newsletter της Αρχής, ώστε να ενημερώνεστε για τις μελλοντικές μας εκδηλώσεις.


Σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων

Το συγκεκριμένο υλικό (βίντεο & παρουσιάσεις) στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων των πλάνων, των κειμένων, των γραφημάτων, της διάταξης και του σχεδιασμού, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) και προστατεύεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις εθνικής, ευρωπαϊκής ή διεθνούς νομοθεσίας. Διατίθεται ελεύθερα στο κοινό για κάθε σύννομη χρήση, ιδίως όταν αυτή αποβλέπει στην επιμόρφωση και στην προώθηση της διαφάνειας και της ακεραιότητας, με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση αναπαραγωγής και οποιασδήποτε χρήσης του περιεχομένου της έκδοσης, είτε στο σύνολό του, είτε τμηματικά, θα συνοδεύεται απαραίτητα από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του, ήτοι την Ε.Α.Δ., με τρόπο ακριβή, σαφή και μη παραπλανητικό. Το συγκεκριμένο υλικό (βίντεο & παρουσιάσεις) δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ούτε και να αποτελέσει αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης. Η ΕΑΔ ως αποκλειστικός και μοναδικός κύριος της εν λόγω έκδοσης δύναται κατά την κρίση της να προβαίνει σε αλλαγές του περιεχομένου αυτού, χωρίς σχετική ειδοποίηση.

Για οποιοδήποτε ερώτημα που άπτεται της πνευματικής ιδιοκτησίας της Ε.Α.Δ. επί του συγκεκριμένο υλικού (βίντεο & παρουσιάσεις), μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γενική Διεύθυνση Εyαισθητοποίησης & Δράσεων με την Κοινωνία της ΕΑΔ στο: gde@aead.gr