Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 11/08/2023 έχει τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αναφορών στην Ε.Α.Δ., ως εξωτερικού διαύλου, σχετικά με παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου, σύμφωνα με τον ν. 4990/2022.

Μπορείτε να υποβάλετε την αναφορά σας, επιλέγοντας το πεδίο «ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ» και ακολούθως «Εξωτερική αναφορά (external whistleblowing)»

Σας ενημερώνουμε ότι κατά το διάστημα 22/07/2023 έως 28/07/2023 δεν ήταν δυνατή η παραλαβή των υποβληθεισών καταγγελιών λόγω τεχνικού προβλήματος.

Παρακαλούνται όσοι υπέβαλαν καταγγελία το συγκεκριμένο διάστημα να προχωρήσουν στην επανυποβολή της.

ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ
Ιστότοπος ΔΣΑΔΔ
Ιστότοπος ΔΕΕΔΔ
Ιστότοπος AFCOS
Ιστότοπος εργαλεία Covid19
Πιλοτικό Πρόγραμμα Διενέργειας Διαβεβαιωτικού/Ελεγκτικού Έργου (Π.Π.Δ.Δ.Ε.Ε)
Πιλοτικό Πρόγραμμα Διενέργειας Συμβουλευτικού Έργου (Π.Π.Δ.Σ.Ε.)
Ιστότοπος ΕΣΟΕΛ
Ιστότοπος Intranet
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
e-peitharxika - Παρακολούθηση πειθαρχικής διαδικασίας
Σύστημα παρακολούθησης διαδικασίας ελέγχου πλαστών δικαιολογητικών / πιστοποιητικών / τίτλων
Δειγματοληπτικός Έλεγχος Υποβληθέντων Φωτοαντιγράφων (Ν.4250/2014 / Άρθρο 1 / Παρ.2β)
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Έργων ePMO
Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων
Καταγγελίες για παραβιάσεις της αντικαπνιστικής νομοθεσίας
Μητρώο Διαφάνειας - Η διαφάνεια στη λήψη των αποφάσεων

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Πρώτη φορά συστήνεται στην Ελλάδα μια ενιαία και ανεξάρτητη αρχή, η οποία έχει τα απαιτούμενα εχέγγυα ανεξαρτησίας και αμεροληψίας, σύμφωνα με τις καλές διεθνείς πρακτικές και τις απαιτήσεις του διεθνούς δικαίου.

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Η Αρχή έχει ως αποστολή τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός πλαισίου συνεκτικών πολιτικών τόσο για τον εντοπισμό και την καταστολή πράξεων διαφθοράς όσο και για την πρόληψη κι αποτροπή αυτών.

ΕΛΕΓΧΟΣ

Κανένας έλεγχος δεν σταματά. Συνεχίζονται όλοι οι διενεργούμενοι έλεγχοι και ο ελεγκτικός μηχανισμός ενισχύεται με διευρυμένο πλαίσιο αρμοδιοτήτων. Για πρώτη φορά προβλέπονται εκτεταμένες αρμοδιότητες ελέγχων και των ιδιωτικών φορέων.

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ

Η Αρχή δομείται σε τρεις βασικούς πυλώνες, εισάγοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα ολοκληρωμένο οργανωτικό και επιχειρησιακό μοντέλο καινοτόμων δράσεων και πρακτικών για την ενίσχυση της διαφάνειας.

Τηλεοπτικό σποτ Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας
Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σύμμαχός σας στην Ασφαλή Πλοήγηση στο Διαδίκτυο
Κακόβουλο λογισμικό για κινητά