GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
Εξώφυλλο Έκθεσης Απολογισμού

Με την πρώτη Έκθεση Απολογισμού υλοποιούμε τη δέσμευσή μας για διαφάνεια και λογοδοσία απέναντι στους Έλληνες πολίτες!

H Εθνική Αρχή Διαφάνειας δημοσιεύει σήμερα την πρώτη Ετήσια Έκθεση Απολογισμού της παρουσιάζοντας το έργο που επιτελέστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2019, με έμφαση στις δράσεις και στα επιτεύγματα της Αρχής από την ίδρυσή της, με τον ν.4622/7-8-2019 περί Επιτελικού Κράτους.

Διαβάστε την ´Εκθεση

Ανοιχτή Επιστολή Διοικητή ΕΑΔ

Η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 έχει πλέον προκαλέσει αναστάτωση στην προσωπική, επαγγελματική και οικογενειακή ζωή όλων μας, στην Ελλάδα και σε ολόκληρο σχεδόν τον κόσμο.

Γνωρίζω πολύ καλά ότι όλοι οι εργαζόμενοι της ΕΑΔ, χρειάστηκε να αναπροσαρμόσουν τους καθημερινούς ρυθμούς τους, την προσωπική ζωή τους και τον τρόπο διεκπεραίωσης των ευθυνών που ο καθένας έχει αναλάβει τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Με γνώμονα την προστασία της υγείας και της ασφάλειας όλων μας, με ευρηματικότητα και μεθοδική εργασία, καταφέραμε σε λίγα μόλις 24ωρα να μεταμορφώσουμε τον τρόπο που εργαζόμαστε. ....

Συνέχεια της επιστολής

Η Ε.Α.Δ. συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού

Κλιμάκια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας από την Τρίτη 24 Μαρτίου πραγματοποιούν ελέγχους για την τήρηση των μέτρων που θεσμοθετήθηκαν με τις Π.Ν.Π. Α ́ 55/11.03.2020 και Α’ 64/14.03.2020 με αντικείμενο τη λήψη κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, καθώς και των προβλεπόμενων στην ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π οικ 20036 (Β’ 986) για την επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού

Παράλληλα η Αρχή συνεχίζει την υλοποίηση των λοιπών επιχειρησιακών της δράσεων αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες που προσφέρουν οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών έχοντας εκδώσει ήδη από τις 16.03.2020 λεπτομερείς οδηγίες (ΑΔΑ:ΩΣΟΘ46ΜΙ0Φ-Γ73) για την ανάθεση και την παρακολούθηση της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Πρώτη φορά συστήνεται στην Ελλάδα μια ενιαία και ανεξάρτητη αρχή, η οποία έχει τα απαιτούμενα εχέγγυα ανεξαρτησίας και αμεροληψίας, σύμφωνα με τις καλές διεθνείς πρακτικές και τις απαιτήσεις του διεθνούς δικαίου.

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Η Αρχή έχει ως αποστολή τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός πλαισίου συνεκτικών πολιτικών τόσο για τον εντοπισμό και την καταστολή πράξεων διαφθοράς όσο και για την πρόληψη κι αποτροπή αυτών.

ΕΛΕΓΧΟΣ

Κανένας έλεγχος δεν σταματά. Συνεχίζονται όλοι οι διενεργούμενοι έλεγχοι και ο ελεγκτικός μηχανισμός ενισχύεται με διευρυμένο πλαίσιο αρμοδιοτήτων. Για πρώτη φορά προβλέπονται εκτεταμένες αρμοδιότητες ελέγχων και των ιδιωτικών φορέων.

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ

Η Αρχή δομείται σε τρεις βασικούς πυλώνες, εισάγοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα ολοκληρωμένο οργανωτικό και επιχειρησιακό μοντέλο καινοτόμων δράσεων και πρακτικών για την ενίσχυση της διαφάνειας.

Προκηρύξεις

δάκτυλο που αγγίζει πλήκτρο με λογότυπο της ΕΑΔ

Ενημερωτικό Δελτίο - Newsletter

Ενισχύουμε τα κανάλια επικοινωνίας και καθιερώνουμε την έκδοση Newsletter σε σταθερή βάση προκειμένου να μοιραζόμαστε μαζί σας τις σημαντικότερες εξελίξεις αναφορικά με το έργο, τις δράσειςκαι τις συνεργασίες της Αρχής σε εγχώριο, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. H παρούσα έκδοση του πρώτου Newsletter επιχειρεί να αποτυπώσει επιγραμματικά τα γεγονότα που έχουν λάβει χώρα από τον Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα.

Newsletter Φεβρουαρίου 2020